loading...

Rendszeres programok

nyitvatartás

Agyagosszergény Művelődéséért

Agyagosszergény

Agyagosszergény

Agyagosszergény

Művelődési ház rendszeres programjai
Hétfő
 1700-1750 Alakformáló edzés (téli időszakban)
 1800-1900     Jógatorna, tánc
 1900-2000 Alakformáló  edzés (nyári időszakban) 
Kedd
1630-1730  Karate alsósoknak  
1730-1830   Karate felsősőknek  
     
Szerda
1700-tól                       Örökifjak Nyugdíjasklub (előtér)
1800-tól Ping-pong (változó, egyik héten szerdán, másik héten csütörtökön) (nagyterem)
1800-2000 Jóga gyakorló (könyvtár)
Csütörtök
1800-tól  Ping-Pong (nagyterem)  
     
     
Péntek
1800-2000  Makramé szakkör (könyvtár)   
1630-1800 Néptánc gyerekeknek  
1800-1930 Néptánc ifjúsági (nagyterem)   
1900-től  Kiss István Néptáncegyüttes (nagyterem)  
Szombat
900-1200  Mézeskalács szakkör (előtér)  
     
     
Könyvtár
Nyitvatartás
     
343732402 951443532719439 3898304535617282217 n    

Könyvtáros: Jankovics Magdolna

Telefonos elérhetőség:
+36 70 418 23 82

Agyagosszergény, Arany János u. 2.

Agyagosszergény Művelődéséért Közalapítvány

Célja:

Község kulturális, művelődési lehetőségeinek kiszélesítése, a mávelődési közösségek tartalmi munkái szinvonalának emelése.

Statisztikai Számjel: 18982600-9102-561-08

A szervezet nyilvántartási száma: 08-01-0001248
Jogerőre emelkedés időpontja: 2016.04.27

Kapcsolat

Kuratórium elnöke: Németh Imréné

Agyagosszergény, Kossuth u. 16.

Adószám: 18982600-1-08

Beszámolók
2019 pdflink
2018 pdflink
2017 pdflink
2016 pdflink
2015 pdflink
Kuratóriumi tagok
Horváth Dénes elnök
Kiss Ernő tag
Mentes Alajos tag
Németh Imréné tag
Horváth Tiborné tag
Vitnyédi Berekerdő Óvoda Telephelye

Vitnyédi Berekerdő Óvoda Telephelye

9441 Agyagosszergény, Széchenyi u. 2/a.
Vezető: Wetzerné Bödecs Györgyi
Tel: +36-30 305 6313
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Óvodánk 1993-ban épült. Nagyon modern, 2 csoportszobával, hatalmas aulával, öltözővel, mosdóhelyiséggel, mosókonyhával, irodával rendelkezik. Ezen épületen belül működik a főzőkonyha is, amely biztosítja a gyermekek és felnőttek étkezési ellátását.

Óvodánkban 2 mikró csoportban folyik a nevelő-oktató munka a jelentkező gyermekek életkorának megfelelően vegyes csoportokban szerveződve.

Az intézmény 5 napos munkarenddel működik. A nevelési év IX.1-től – a következő év VIII.31-ig tart. Nyáron a fenntartó jóváhagyásával az intézmény 6 hétre terjedő időszakra zárva tart. A zárva tartás ideje alatt a szülők kérésére az elhelyezést igénylő gyermekek részére másik tagintézményben kerül sor az óvodai nevelés biztosítására.

Óvodánk az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel, valamint az éves Munkaterv alapján látja el feladatait.

A következő szemlélet alapján végezzük a nevelő-oktató munkánkat:

 •  Minden egyes gyermek igényeit, testi-lelki szükségleteit figyelembe vesszük
 •  A csoportba történő befogadása a gyermeknek személyes, egyéniségéhez igazodó legyen
 •  A családokkal együttesen kell segítenünk, hogy a gyermekek megtalálják helyüket az óvodában.
 •  A félelmet, szorongást csökkentsük, az érzelmi biztonságot teremtsük meg.
 •  Fontos, hogy a gyermek az anya jelenlétében ismerkedjen meg az óvodával, az óvodai környezettel, társaikkal, óvó nénikkel, dajkával.
 •  Szoros kapcsolat az iskolával / játszóház, nyári tábor, stb./

Ünnepeink, hagyományaink:

 • Új gyermekek fogadása
 • Szülői értekezletek
 • Idősek napja
 • Mikulás
 • Advent, karácsony
 • Farsang
 • Március 15.
 • Húsvét és húsvéti hagyományok
 • Anyák napja
 • Iskolába menők búcsúja
 • Gyermeknap
 • Évzáró

 

Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni:

Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Tudjál nevetni, felfedezni, csodálkozni."

Éppen ezért, mi óvónők arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk során az óvodások okos szeretetben, érzelmi biztonságban, humorral teli szabad légkörben, sok szép élménnyel töltsék el az óvodás éveiket.

Feladatunk nem kicsi, de csodálatosan szép!

Általános iskola

Iskolánk neve: Babos József Térségi Általános Iskola

Agyagosszergényi Telephelye

Iskolánk címe:

9441 Agyagosszergény, Arany János u. 2.

telefonszám: 544-030

székhelye: 9431 Fertőd, Madách sétány 2.

 Patinás iskolánk illik a környezetébe, megfelel a biztonsági és akadálymentességi előírásoknak. Az épület alapterületének mintegy felét iskolaként használjuk. Az építészeti megoldása hozzájárul az esztétikus településképhez.

Mivel 1936-os építésű az épület, a helyiségek tágasak, nagy a belmagasság. Eredetileg zárda is volt az épületben kápolnával. Később költözött ide az iskola, ahol még akkoriban összevont osztályokban folyt a tanítás. Az épület egyik részében szolgálati lakás alakítottak ki. A fűtőberendezés az évtizedek során sokat változott. Jelenleg földgázzal fűtünk egy gázkazán segítségével. Folyamatosan karbantartást, felújítást igényel az épület. Jó a természetes megvilágítása. Árnyékolóval ellátottak a DNY-NY-i fénybesugárzású termek.

Az iskolában rendelkezünk a szükséges termekkel és berendezési tárgyakkal és at oktatáshoz minden szükséges eszközzel. A nevelőmunkát segítő eszközök közül rendelkezésünkre állnak speciális taneszközök, interaktív tábla, projektor, laptop is.

2007. szeptember 1-től iskolánk a Fertődi Általános Iskola Tagiskolájaként működött, de már 6 éve feladat-ellátási hely lett. A székhelytől való távolságunk 10 km. Székhelyiskolánk nagy szakmai önállóságot biztosít tantestületünk számára. Így eseménynaptárunkban helyet kapnak régi hagyományaink is.

Jelenleg 14. éve, hogy alsó tagozatos iskolánkban a 6-10 éves korosztályt oktatjuk és neveljük 1-4. évfolyamon egy osztályban. A csoportbontás matematikából, környezetismeretből, magyarból és németből valósul meg. Ez azt jelenti, hogy az 1. osztály a 2.-kal, a 3. osztály a 4.–kel tanul összevontan. A rajz, technika, ének-zene és testnevelés órákon a 4 évfolyam együtt vesz részt. Igyekszünk az összevont tanulócsoportban rejlő előnyöket kihasználni. Az alsóbb évfolyamos tanulók bepillantást nyernek az egy évvel idősebbek tanulmányi munkájába. Az idősebbeknek pedig ismétlés, ami a kisebbeknek új anyag. A nagyobbak szívesen segítenek kisebb társaiknak, a kicsiknek pedig kihívás, hogy teljesítsék a felsőbb osztályok szintjét. Ez a szociális tanulás elsősorban a készségtárgyak tanítása során valósul meg.

A szülői értekezleteken és fogadóórákon tájékoztatjuk a szülőket ez eltelt időszak eredményeiről és az előttünk álló feladatokról. A jó kapcsolat eredményeképpen a 4. osztályos tanulók szülei évről évre vállalták a farsangi bál megszervezését az osztályfőnök irányításával.

A délelőtti tanítási órákon kis létszámokkal, változatos tanítási módszerekkel oktatunk.

Nagy hangsúlyt kap a logika, a problémamegoldó gondolkodás, a memória, a kreativitás fejlesztése. A nevelési folyamatban fontosnak tartjuk a hazaszeretet, az együttműködés és a kommunikáció fejlesztését. Osztályonként felzárkóztatást, tehetséggondozást tartunk. Külön fejlesztjük a sajátos nevelési igényű tanulóinkat.

Ősszel, karácsonykor és húsvétkor is játszóházban alkothatnak ajándéktárgyakat diákjaink. Ide tanítványainkon kívül az óvodásokat is meghívjuk.

Évente hagyományosan látogatjuk a Soproni Petőfi Színház illetve a fertődi KSZK bérletes előadásait, melyekre különjáratos autóbusszal utazunk. Ilyenkor az útiköltséget iskolánk saját bevételéből fedezi. A Csemete Bábszínház évente több alkalommal is meghívást kap tőlünk.

Településünkön a községi ünnepségek elképzelhetetlenek az iskolások műsora nélkül. Ilyenek a március 15-i ünnepség, az anyák napja, az idősek napja, Mikulás és a karácsony. A 2020-as év a koronavírusjárvány miatt rendkívüli volt, az ünneplés csak iskolán belüli lehetett.

Ápoljuk a még élő néphagyományainkat, igyekszünk ezek folytonosságához hozzájárulni. Ezek körébe tartozik a locsolás, a pünkösdölés és a betlehemezés.

A tanítási órák szerves folytatása a napközi otthon, amely a közös játékon kívül az irányított tanulást is magában foglalja. Naponta minőségileg és mennyiségileg is ellenőrzésre kerülnek a diákok házi feladatai.

Délelőtt az óraközi szünetetekben és a délutáni szabadfoglalkozások alkalmával tanulóink szívesen használják a játszótéri elemeket és a futballpálya, valamint a tágas udvar nyújtotta mozgási lehetőségeket. A kötetlen játékokon kívül sportszakkörön és néptáncon is mozoghatnak, fejlődhetnek tanítványaink.

Az önkormányzat melegítő konyháján biztosítják az étkeztetést az igénylők számára. A tízórait és uzsonnát az iskolában fogyasztják el a napközisek.

Évente két alkalommal nyílik lehetőségünk bevételeinket növelni. A papír-és vasgyűjtés alkalmával és a farsangi bálon. Vasat csak mi gyűjtünk a térségben. Példaértékű az összefogás, ahogy a szülők, nagyobb testvérek, tanulóink és a pedagógusok összehangoltan munkálkodnak.

Alsó tagozatunkban jelenleg csupán 2-en tanítunk, 1 takarító segíti munkánkat, hogy szép, tiszta, gondozott környezetben tanulhassanak tanítványaink.

Többféle levelezős versenyen vesznek részt tanulóink. Pl.: Holenda Barnabás Matematika Verseny, Hermann Ottó Környezetismereti Verseny. Részt veszünk a Tud6nád, a Zrínyi Ilona Matematika versenyeken is. Benevezünk a Gombocz Zoltán Helyesírási Versenybe.

Iskolánk környezete szép, gondozott az önkormányzat jóvoltából.

Diákjaink jól érzik magunkat az otthonos iskolánkban, a gondozott udvaron, játszótéren, rosszabb idő esetén a tornaszobában. Szerencsések vagyunk, hogy a 6-10 éves korosztály a saját falujában tanulhat. Sajátunknak érezzük, ezért jobban vigyázunk rá, mert tényleg a második otthonunk.

Németh Rozália

tanító

 

 

 

 

Örökifjak Nyugdíjasklub