SKM_C258_1124012612220.jpg

jpgSKM_C258_1124012511560.jpg

Felhívjuk figyelmüket, hogy temetőnkben az 1999-ben, illetve korábban létesített sírhelyek megváltásának joga 2024. évben lejár!

FELHÍVÁS – ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Agyagosszergényi Köztemető Látogatók!

A temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő szabályokat

  • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény – végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet – valamint
  • a köztemetőkről és a temetkezés szabályairól szóló 14/2022. (X.19.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A sírhelyek használata a megváltástól számított 25 évre szól.

A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg - a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet.

A megváltási idő lejártát követően – törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.