Felhívjuk figyelmüket, hogy temetőnkben az 1999-ben, illetve korábban létesített sírhelyek megváltásának joga 2024. évben lejár!

FELHÍVÁS – ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Agyagosszergényi Köztemető Látogatók!

A temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő szabályokat

  • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény – végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet – valamint
  • a köztemetőkről és a temetkezés szabályairól szóló 14/2022. (X.19.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A sírhelyek használata a megváltástól számított 25 évre szól.

A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg - a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet.

A megváltási idő lejártát követően – törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített időtartam (25 év).

Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépítménnyel a lejárat után a temető tulajdonosa rendelkezik, ill. tulajdonába mennek át. Kivételt képeznek a védett (történelmi, és egyházi, lelkész) sírok.

A nyugvási időt (használati időt), s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A megváltott nyugvási időn belül a sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet!

Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem kívánja azt újraváltással meghosszabbítani, egy lemondó nyilatkozat kitöltésével és aláírásával lemondhat róla. Ezzel elkerülheti azt a kellemetlenséget, amikor a régebben lejárt rendelkezési jogú, és újra nem váltott sírok újratemetésre kerülnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy temetőnkben az 1999-ben, illetve korábban létesített sírhelyek, megváltásának joga 2024. évben lejár.

A lejárt sírhelyeket az önkormányzatnál kérjük újra megváltani e felhívás alapján.

Sírhelyek díja

  1. 1 személyes sírhely 5 000 Ft/25 évre
  2. 2 személyes sírhely 10 000 Ft/25 évre
  3. Gyermek sírhely 5 000 Ft/25 évre
  4. Urnafülke 50 000 Ft/25 évre

Kérjük Önöket, hogy hozzátartozóik sírhelyei tekintetében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Agyagosszergény, 2024. 01. 11.             

                                                                 Csillagné dr. Fábián Éva sk.

                                                                                                                                 jegyző